بایگانی برچسب: Contactcenter

افتخاری دیگر برای خانواده بزرگ سفیر آبی آرام

در اخبار 3 فوریه 2021

مجمع شرکای تجاری اصلی هوآوی در سال ۲۰۲۰ برگزار گردید و شرکت سفیر آبی آرام نیز به صورت رسمی در این مراسم حضور به هم رسانید و بعد از انجام بررسی ها و آزمون های فراوان، هوآوی از تمامی شرکت­های حاضر، شرکت سفیر آبی آرام به عنوان “Best Performance Partner” از بین تمامی شرکای تجاری […]