بایگانی برچسب: غرفه سفیر آبی آرام

رونمایی از محصول دریچه‌ی یکتا در نمایشگاه تلکام۹۹ در غرفه شرکت سفیر آبی آرام

در اخبار 27 فوریه 2021

افزایش سطح بلوغ سرویس ارائه شده در دریچه ی یکتا با استفاده از یک مفهوم دیجیتالی با هدف اولیه مدیریت کسب و کارهای مشتریان داخلی، خارجی و مصرف کننده نهایی و با هدف واسط جمع آوری داده به منظور مدیریت کسب و کارهای نوآورانه و داده محور است. سرویس های کسب شده توسط مشتریان شامل […]

بازدید وزیر ICT از غرفه سفیرآبی آرام در نمایشگاه تلکام ۹۹

در اخبار 27 فوریه 2021

محمد جواد آذری جهرمی ، پنجم اسفندماه در نمایشگاه تلکام ضمن بازدید از غرفه این مجموعه اظهار نمود در جریان تمام فعالیتهای شرکت سفیر آبی آرام قرار دارد و تاکید نمود که مراکز تماس در دوران کرونا از اهمیت ویژه ای برخوردار است . وزیرICT ، کسب رتبه دوم این مجموعه را در رویداد بین […]