اخبار سفیر آبی آرام

شرکت سفیر آبی آرام در راستای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا و آغاز دوباره فعالیت شرکت به صورت حضوری، اقداماتی را در پسا کرونا جهت توجه حداکثری به سلامت کارکنان در محیط کاری سرلوحه فعالیت‌های سازمانی خود قرار داده است که این اقدامات به شرح زیر می‌باشد:

  • توجه به مبحث دورکاری (Distance working) بصورت فراهم نمودن امکانات لازم از طریق بستر (CCaaS (Contact Center as a Service و فعالیت حداکثری نیروها در انجام پروژه‌ها به صورت دور کاری
  • توجه به حداقل کردن سرمایه‌های انسانی در محیط کاری همراه با ایجاد فاصله گذاری اجتماعی با حضور نیروها در فضا به صورت حداقل یک فاصله در میان کارمندان
  • ضدعفونی کردن تمام میز و صندلی‌ها، سطوح شیشه‌ای و استیل و سیستم‌های مورد استفاده کارکنان شرکت به صورت روزانه و قبل از حضور کارکنان در فضای کاری و در حین کار
  • توزیع ماسک برای پوشاندن کامل دهان و بینی کارکنان حاضر در شرکت جهت پیشگیری از انتقال ویروس کرونا

از اهم‌ اقدامات شرکت سفیر آبی آرام در دوران پسا کرونا توجه به مبحث دورکاری بوده است که مجموعه توانسته با زیرساخت رایانش ابری (CCaaS (Contact Center as a Service که زیر ساختی است متناسب با چالش‌ها و حساسیت‌هایی که در مراکز تماس وجود دارد. در این راستا سازمان‌هایی را که بنا ندارند خود را درگیر اجرای پروژه‌های فنی حوزه مراکز تماس کنند و البته نگران پشتیبانی و یا گسترش این زیر ساخت‌ها باشند کمک می‌کند تا همه نیازمندی‌های خود را درحوزه‌های نرم افزاری و سخت افزاری مراکز تماس متناسب با نیاز و مدت زمان موردنظر به صورت خدمت از شرکت سفیر آبی آرام تهیه نمایند اما این نرم‌افزار توانسته حداکثر نیروهای مرکز تماس مجموعه سفیر آبی آرام را به صورت دورکاری فعال نموده تا بتواند نقش مهمی در پیشگیری انتقال ویروس کرونا داشته باشند.