اخبار

پیام تبریک و قدردانی آقای دکتر داوود زارعیان-معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران در کسب رتبه دوم جهانی توسط شرکت سفیر آبی آرام در انتخاب بهترین مراکز تماس در دنیا

معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه نقش هوش مصنوعی در مراکز تماس در آینده‌ای...