آغاز فاز استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

با پایان فازهای شناخت، طراحی و تحلیل سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، فاز استقرار و پیاده سازی این سیستم آغاز شد. در این مرحله، شرکت سفیر آبی آرام با همراهی گروه مدام CRM نسبت به پیاده سازی فرآیندهای طراحی شده در گام های پیشین اقدام کرده است.همچنین در طول پروژه، شرکت فناور سفیر آبی آرام با همکاری تیم توسعه بازار شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر موفق شد دستاوردهایی اعم از ارایه مدلی برای دسته بندی مشتریان شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به همراه ساختار دهی برای ایجاد واحد مارکتینگ با نگاه به چشم انداز‌ شرکت مذکور در سال 1404 را بدست آورد.