سمینار مرکز ارتباط ایران 2014

سخنرانان سمینار

مهندس روژین روزبهانی

دلایل اصلی برون سپاری مراکز تماس

مهندس علیرضا حسین نژاد

برون سپاری امداد مشتریان و مراکز پاسخگویی

مهندس محمد علی قنادیان

مدیریت تجربه مشتری

دکتر نیما امیر شکاری

استراتژی های مراکز تماس

بسیاری از تغییراتی که ما فکر می‏کنیم در آینده اتفاق خواهد افتاد، در حال حاضر اتفاق افتاده است.

شرکت سفیر آبی آرام، به عنوان اولین شرکت برون سپاری مرکز ارتباط در ایران با بیش از 10 سال تجربه در اجرای پروژه های بزرگ داخلی و بین المللی در این زمینه، از زمان تأسیس آن، نقش مهم آموزش در این صنعت را به رسمیت شناخته است و در این راستا، با همکاری مدرسان حرفه ای و همچنین با تکیه بر دانش و تجربه سازمان و مدیران دوره های تخصصی برای مراکز تماس در سطوح مختلف اجرا کرده است.