چهارمین سمینار سراسری مراکز تماس

مرکز ارتباط(مرکز تماس) همیشه در خط مقدم پاسخگویی به انتظارات درحال تغییر سازمان و مشتریان آن می‏باشد و هیچ صنعت دیگری را سراغ نداریم که بتواند با چنین سرعتی خود را با این تغییرات سریع و روزافزون هماهنگ کند.

سومین سمینار سراسری مراکز تماس

مرکز ارتباط(مرکز تماس) همیشه در خط مقدم پاسخگویی به انتظارات درحال تغییر سازمان و مشتریان آن می‏باشد و هیچ صنعت دیگری را سراغ نداریم که بتواند با چنین سرعتی خود را با این تغییرات سریع و روزافزون هماهنگ کند.

دومین سمینار سراسری مراکز تماس

شبکه ایی از همکاران و مشتریان ما معتقدیم نتیجه حضور در یک سمینار علاوه بر بار علمی و بالا رفتن سطح دانش تخصصی، ملاقات و دیدار با همکاران و معرفی خود و محصولات و خدمات خود به سایرین و بررسی بازار و صنعت می باشد.

اولین سمینار سراسری مراکز تماس

بسیاری از تغییراتی که ما فکر می‏کنیم در آینده اتفاق خواهد افتاد، در حال حاضر اتفاق افتاده است...

شرکت سفیر آبی آرام، به عنوان اولین شرکت برون سپاری مرکز ارتباط در ایران با بیش از 10 سال تجربه در اجرای پروژه های بزرگ داخلی و بین المللی در این زمینه، از زمان تأسیس آن، نقش مهم آموزش در این صنعت را به رسمیت شناخته است و در این راستا، با همکاری مدرسان حرفه ای و همچنین با تکیه بر دانش و تجربه سازمان و مدیران دوره های تخصصی برای مراکز تماس در سطوح مختلف اجرا کرده است.