آموزش مدیران و سرپرستان مراکز تماس

             1.عصر نوینِ ارتباط با مشتری در مراکز تماس

             2.برنامه ریزی و مدیریت مراکز تماس

             3.آشنایی با فعالیت های مرکزتماس

             4.بهبود کیفیت و کارایی مراکز تماس

             5.رهبری در عصر نوین ارتباط با مشتری

             6.مهارت های مصاحبه

             7.تکنیک های حل مسئله و تصمیم گیری

      آموزش کارشناسان مراکز ارتباط

            1.اصول، فنون و مهارت های مکالمه تلفنی به همراه کارگاه عملی

            2.مدیریت خشم در ارتباط با مشتریان عصبانی

            3.اصول و فنون مشتری مداری و حفظ مشتریان

            4.اصول بازاریابی و فروش تلفنی

            5.کار گروهی 

            6.ارتباطات موثر

            7.مدیریت استرس

            8.مدیریت زمان

آموزشی نیروهای بدو خدمت مرکز تماس

       1.آشنایی با مرکز تماس

       2.آشنایی با سامانه های مرکز تماس

       3.اصول و فنون مقدماتی مکالمات تلفنی

       4.ارتباط با مشتریان و حفظ آنها

       5.رفتار سازمانی

       6.مدیریت خشم در ارتباط با مشتریان عصبانی

شرکت سفیر آبی آرام، به عنوان اولین شرکت برون سپاری مرکز ارتباط در ایران با بیش از 10 سال تجربه در اجرای پروژه های بزرگ داخلی و بین المللی در این زمینه، از زمان تأسیس آن، نقش مهم آموزش در این صنعت را به رسمیت شناخته است و در این راستا، با همکاری مدرسان حرفه ای و همچنین با تکیه بر دانش و تجربه سازمان و مدیران دوره های تخصصی برای مراکز تماس در سطوح مختلف اجرا کرده است.