چشم انداز

سفیر آبی آرام

چشم انداز شرکت سفیر آبی آرام

سفیر آبی آرام تا پایان سال 1404 یک مرکز ارتباط بین المللی شده و به عنوان یک مرجع تخصصی مرکز تماس، مدل‌های نوین کسب و کار را در کشور ایجاد می‌کنیم.

ماموریت شرکت سفیر آبی آرام

ارايه خدمات متمايز در برقراري ارتباط ارزش‌افرين با مشتريان و بهبود تجربه آنها

ارزش های شرکت

  • مشتري محوري
  • پاي‌بندي به كيفيت
  • رعايت كرامت انساني
  • مسئوليت‌پذيري
  • وفاداري و تعلق خاطر سازماني
  • رازداري