فرم ثبت نام پنجمین سمینار سراسری مراکز تماس iccs 2020


پنچمین سمینار سراسری مراکز تماس"ICCS 2020"

  • خلق تجربه ی متفاوت در مراکز تماس

  • مشخصات فردی

  • اطلاعات تماس